Hỗ trợ học tập sinh viên

Hỗ trợ học tập sinh viên

Sinh viên có thể hỗ trợ nhau học tập như thế nào?

RMIT Việt Nam luôn tin vào sức mạnh của cộng đồng học tập. Điều này nghĩa là bất kỳ ai xung quanh bạn, từ giáo viên, chuyên viên tư vấn đến các bạn đồng môn, tất cả đều là một phần của mạng lưới hỗ trợ bạn học tập.

Mục tiêu chính của Trung tâm Hỗ trợ Học thuật (SAS) là giúp các bạn sinh viên trở thành người hỗ trợ hiệu quả cho những sinh viên khác. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên đã khẳng định việc hỗ trợ các bạn khác học tập là bí quyết giúp bản thân hiểu bài sâu hơn.

SAS huấn luyện các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc để trở thành cố vấn học tập cho nhóm sinh viên hoặc cho từng cá nhân.

PASS - Học nhóm sinh viên

Học nhóm sinh viên (PASS) là chương trình khuyến khích việc học theo nhóm để giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về các môn học. Các sinh viên dẫn dắt buổi học nhóm (Pass Leaders) là những sinh viên đạt thành tích cao trong một chuyên ngành cụ thể. Sau khi được SAS huấn luyện, các bạn sẽ đủ khả năng dẫn dắt các sinh viên khác trong những buổi học nhóm hàng tuần. Nếu bạn tham dự thường xuyên và đầy đủ các buổi học, sự hiểu biết của bạn về môn học chắc chắn sẽ cải thiện từng tuần. PASS là nhóm học sinh viên có thể giúp bạn ôn tập và mở rộng kiến ​​thức về các môn học!

Lịch hoạt động và thông tin về PASS

Gia sư chuyên ngành

“Trung tâm Gia sư chuyên ngành” là chương trình hỗ trợ học tập sinh viên hoàn toàn mới của SAS vừa chính thức đi vào hoạt động. Được đào tạo bài bản cho vai trò gia sư, các sinh viên có thành tích cao sẽ dẫn dắt các buổi học mở, mang đến một môi trường học tập cởi mở và thân thiện cho tất cả sinh viên khi đến đây. Không cần đặt hẹn trước, bạn hoàn toàn có thể chủ động đến tham gia các buổi học và nhận sự hỗ trợ từ các bạn gia sư.

Lịch hoạt động và thông tin về các buổi học mở