Hỗ trợ học tập

Hỗ trợ học tập

Khi theo học tại RMIT, bạn sẽ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ học tập toàn diện, trong đó bao gồm:

  • Tư vấn riêng về học thuật và ngôn ngữ
  • Chương trình tư vấn sinh viên (SLAMs)
  • Buổi học nhóm (PASS)
  • Quyền truy cập các nguồn tài nguyên học tập.
  • Bạn cũng có thể phát triển các kỹ năng học tập bằng cách tham gia các hội thảo chuyên đề hoặc các sự kiện học thuật khác.

Thư viện của RMIT là thư viện tiếng Anh lớn nhất tại Việt Nam. Hai thư viện tại Cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội của RMIT sở hữu hơn 300 nghìn đầu sách, báo-tạp chí và sách điện tử. Sinh viên cũng có thể tiếp cận thư viện điện tử mở rộng của RMIT tại Úc.

RMIT là cơ sở giáo dục thân thiện với mọi đối tượng học kể cả người khuyết tật. Bộ phận Bình đẳng giáo dục và Hỗ trợ người khuyết tật của trường được thành lập để hỗ trợ các sinh viên có nhu cầu học tập đặc biệt, các sinh viên gặp khó khăn về thể chất, tình trạng sức khỏe tinh thần hay những tình trạng bệnh lý khác. Mục tiêu của bộ phận này là mang lại bình đẳng trong học tập, cơ hội phát triển và thành công cho mọi đối tượng sinh viên.