Giáo dục tạo sự khác biệt

Giáo dục tạo sự khác biệt

Bạn sẽ có cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng trong môi trường học tập hiện đại vượt trội dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp tại trường. Bạn cũng sẽ học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành thông qua các buổi thỉnh giảng, hội chợ nghề nghiệp, các cuộc thi, dự án, các chuyến tham quan doanh nghiệp và chương trình thực tập.

Nội dung chương trình học tại RMIT bám sát với những vấn đề thực tế hiện tại, phản ánh bối cảnh của Việt Nam cũng như thế giới. Kiến thức và kỹ năng bạn có từ RMIT không chỉ giới hạn ở phạm vi lớp học mà sẽ còn theo bạn xa hơn, xuyên suốt hành trình học tập độc lập suốt đời.

Chúng tôi có ba kỳ học mỗi năm, bạn có thể lựa chọn bắt đầu trải nghiệm học tập từ tháng Hai, tháng Sáu hoặc tháng Mười.