Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Hội thảo thông tin: Du học Úc tại RMIT Melbourne

3 Tháng 3, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Khám phá hành trình du học Úc với Đại học RMIT Melbourne và những lộ trình chuẩn bị từ RMIT Việt Nam.