Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Hội thảo thông tin Các ngành học triển vọng cho tương lai

18 Tháng 8, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt hai chương trình mới Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management...

Hội thảo thông tin Các ngành học triển vọng cho tương lai

18 Tháng 8, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt hai chương trình mới Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management...

Ngày Thông tin & Xét tuyển: Các ngành học tại RMIT Việt Nam

11 Tháng 8, 2019 - 08:30

RMIT Hanoi City

Tham dự hội thảo để tìm hiểu thêm về 9 ngành học sáng giá tại RMIT cơ sở Hà Nội, khám phá các lộ trình học linh hoạt, học thử với giảng viên nước...

Sự kiện Thạc sĩ RMIT

25 Tháng 7, 2019 - 18:00

RMIT Saigon South

Tham dự Tọa đàm “Doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số 4.0: Phải thay đổi thế nào để cạnh tranh?” để lắng nghe chia sẻ từ Andy...

Hội thảo thông tin: Du học Úc tại RMIT Melbourne

21 Tháng 7, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Cùng tìm hiểu về các lộ trình du học Melbourne từ RMIT Việt Nam và hơn 450 chương trình học đa dạng.