Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Khóa học ngắn hạn về “Phương thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp hiện đại”

6 Tháng 12, 2019 - 17:00

RMIT Saigon South

Nâng cao và cập nhật kiến thức quản trị nguồn nhân lực hiện nay từ quan điểm của người lao động cũng như nhà tuyển dụng. Chuyên gia, có ít nhất hai...

Hội thảo thông tin “Học đúng đam mê - Thành công dẫn lối”

20 Tháng 10, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt chương trình học mới trong năm 2020: Cử nhân Sản xuất phim Kỹ thuật số.