Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

“Ra mắt chương trình MBA & Học bổng 2019” tại Hà Nội

28 Tháng 3, 2019 - 18:00

RMIT Hanoi City

Đại học RMIT ra mắt chương trình MBA chuẩn quốc tế tại Hà Nội với 06 suất học bổng 2019, 2 lớp học thử miễn phí và nhiều ưu đãi đặc biệt trong sự...