10/2019

10/2019

Hội thảo thông tin “Học đúng đam mê - Thành công dẫn lối”

20 Tháng 10, 2019 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt chương trình học mới trong năm 2020: Cử nhân Sản xuất phim Kỹ thuật số.