09/2019

09/2019

Ngày trải nghiệm các ngành học Kỹ thuật - Công nghệ 2019

22 Tháng 9, 2019 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Sự kiện dành cho các bạn học sinh THPT cùng Quý Phụ huynh tìm hiểu về các ngành học kỹ thuật-công nghệ, tham gia lớp học thử, gặp gỡ các chuyên...

Sự kiện thông tin Các Chương trình Thạc sĩ RMIT

12 Tháng 9, 2019 - 18:00 đến 20:00

Gặp gỡ cựu học viên, học viên và giảng viên của Chương trình sau Đại học RMIT để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình sau đại...

Hội thảo thông tin: Du học tại RMIT Melbourne

5 Tháng 9, 2019 - 18:00 đến 20:00

Tham dự hội thảo để tìm hiểu thêm về các chương trình cử nhân tại RMIT Melbourne và lợi thế khi nhập học từ RMIT Việt Nam.