08/2019

08/2019

Hội thảo thông tin Các ngành học triển vọng cho tương lai

18 Tháng 8, 2019 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt hai chương trình mới Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management...

Hội thảo thông tin Các ngành học triển vọng cho tương lai

18 Tháng 8, 2019 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt hai chương trình mới Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management...

Ngày Thông tin & Xét tuyển: Các ngành học tại RMIT Việt Nam

11 Tháng 8, 2019 - 08:30 đến 12:00

RMIT Hanoi City

Tham dự hội thảo để tìm hiểu thêm về 9 ngành học sáng giá tại RMIT cơ sở Hà Nội, khám phá các lộ trình học linh hoạt, học thử với giảng viên nước...