06/2019

06/2019

Ngày hội định hướng

14 Tháng 6, 2019 - 09:00 đến 11 Tháng 7, 2019 - 14:15

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Sẵn sàng bắt đầu hành trình mới tại RMIT.

Chương trình đào tạo Digital 4.0 - Đà Nẵng

8 Tháng 6, 2019 - 13:30 đến 17:00

RMIT Danang

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) và Google Việt Nam kính mời sinh viên, cựu sinh viên, nhân viên và đối tác của Đại học RMIT tham gia chương...