05/2019

05/2019

Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Úc-Việt

28 Tháng 5, 2019 - 18:00 đến 20:00

RMIT Saigon South

Từ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, làm thế nào để Việt Nam có thể nắm bắt và tìm ra định hướng phát triển dài lâu trên hành trình...

Du học tại RMIT Melbourne

19 Tháng 5, 2019 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Cùng tìm hiểu về cuộc sống và học tập tại Melbourne - một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới!

Ngày xét tuyển: Đại học - Cần chuẩn bị gì?

19 Tháng 5, 2019 - 08:30 đến 12:00

RMIT Hanoi City

Đại học khác gì THPT? Phương pháp đánh giá toàn diện tại RMIT là gì? Cần lập kế hoạch tài chính như thế nào để tối ưu chi phí và thời gian? Tham gia...

Chương trình đào tạo Việt Nam Digital 4.0

4 Tháng 5, 2019 - 08:30 đến 12:00

RMIT Saigon South

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) và Google Việt Nam kính mời sinh viên, cựu sinh viên và đối tác của Đại học RMIT tham gia chương trình đào...