04/2019

04/2019

Sự kiện Thạc sĩ RMIT

23 Tháng 4, 2019 - 18:00 đến 20:00

Warrick Cleine, Chủ tịch và Giám đốc điều hành KPMG tại Việt Nam sẽ giới thiệu về các mô hình tư duy thiết kế và cách thích ứng linh hoạt cho từng...

NGÀY THÔNG TIN "HIỂU NGÀNH - CHỌN NGHỀ"

21 Tháng 4, 2019 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự sự kiện để tìm hiểu các bước chọn ngành học phù hợp và khám phá các cơ hội nghề nghiệp trong ba nhóm ngành chủ chốt: Kinh doanh &...

Hội thảo “Du học tại RMIT Melbourne”

19 Tháng 4, 2019 - 18:00 đến 20:30

Khám phá hơn 450 chương trình cử nhân tại RMIT Melbourne và tìm hiểu lợi thế khi nhập học từ Việt Nam trong Hội thảo thông tin vào 19/4 tại Hà Nội.

Hội thảo “Du học Thạc sĩ tại RMIT Melbourne”

19 Tháng 4, 2019 - 18:00 đến 20:30

Khám phá hơn 90 chương trình thạc sĩ tại RMIT Melbourne và tìm hiểu lợi thế khi nhập học từ Việt Nam trong Hội thảo thông tin vào 19/4 tại Hà Nội.