11/2018

11/2018

Thuyết Trình Hay – Nhận Ngay Học Bổng

18 Tháng 11, 2018 - 08:30 đến 11:30

RMIT Danang

Dành cho học viên từ 15 tuổi trở lên & phụ huynh có con từ 12 đến 17 tuổi quan tâm đến chương trình Tiếng Anh cho Teen hoặc chương trình Luyện...

NEXUS - Triển lãm sáng tạo 2018 - Cơ sở Nam Sài Gòn

25 Tháng 11, 2018 - 08:00 đến 7 Tháng 12, 2018 - 17:00

RMIT Saigon South

Triển lãm Sáng tạo năm 2018 của Đại học RMIT lần này có tên gọi “Nexus” với ý nghĩa thể hiện niềm tin và cam kết của chúng tôi về khái niệm ‘kết nối’.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2018 của RMIT English

7 Tháng 10, 2018 - 16:30 đến 20 Tháng 1, 2019 - 17:30

RMIT Saigon South

Khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh, RMIT Việt nam tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho các trường đối tác

NEXUS - Triển lãm sáng tạo 2018 - Cơ sở Hà Nội

11 Tháng 11, 2018 - 15:00 đến 16 Tháng 11, 2018 - 17:00

RMIT Hanoi City

Triển lãm Sáng tạo năm 2018 của Đại học RMIT lần này có tên gọi “Nexus” với ý nghĩa thể hiện niềm tin và cam kết của chúng tôi về khái niệm ‘kết nối...

Ngày trải nghiệm các ngành học Sáng tạo 2018

11 Tháng 11, 2018 - 08:00 đến 25 Tháng 11, 2018 - 12:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Tham gia Ngày Trải Nghiệm để tìm hiểu các ngành học Thiết Kế, Truyền Thông và Thời Trang dành cho bạn.