10/2018

10/2018

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2018 của RMIT English

7 Tháng 10, 2018 - 16:30 đến 20 Tháng 1, 2019 - 17:30

RMIT Saigon South

Khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh, RMIT Việt nam tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho các trường đối tác

Lễ hội RMIT Founder’s Day 2018 (cơ sở Hà Nội)

27 Tháng 10, 2018 - 15:00 đến 19:00

Lễ hội RMIT Founder's Day 2018 dành cho tất cả sinh viên, cán bộ giảng viên, và cựu sinh viên RMIT Hà Nội.

Ngày thông tin: Hiểu ngành - Chọn nghề

21 Tháng 10, 2018 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Cùng tìm hiểu về việc lựa chọn ngành trong tương lai và lộ trình học tập tại RMIT Việt Nam và RMIT Melbourne.

Du học tại RMIT Melbourne

14 Tháng 10, 2018 - 08:30 đến 12:00

RMIT Hanoi City

Cùng tìm hiểu về cuộc sống và học tập tại Melbourne - một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới!