06/2018

06/2018

Cuộc thi tài "Tôi của tương lai"

24 Tháng 6, 2018 - 08:00 đến 5 Tháng 8, 2018 - 21:00

Để khuyến khích các bạn học viên phát triển và trau dồi trình độ tiếng Anh của mình, Khoa Ngôn Ngữ và Tiếng Anh giành tặng nhiều suất học bổng giá...

Cuộc thi Bước nhảy Mùa hè RMIT 2018

7 Tháng 5, 2018 - 00:00 đến 3 Tháng 7, 2018 - 18:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Bước nhảy Mùa hè RMIT 2018 là sân chơi thú vị do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, dành cho sinh viên và cựu sinh viên cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội.