10/2017

10/2017

Hội thảo 'Số hóa không gian trong giáo dục đại học'

23 Tháng 10, 2017 - 13:00 đến 26 Tháng 10, 2017 - 17:30

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Tập trung vào những thay đổi đột phá liên quan đến kỹ thuật số tại Thư viện RMIT Việt Nam, hội thảo thảo luận khả năng tương tác của các công nghệ...

Giải thưởng Sinh viên xuất sắc 2017

1 Tháng 10, 2017 - 07:00 đến 31 Tháng 10, 2017 - 17:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Giải thưởng Sinh viên xuất sắc của Đại học RMIT Việt Nam ra đời nhằm tuyên dương sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập xuất sắc, trách nhiệm với...

Vượt qua giới hạn: Dẫn đầu và thành công tại nơi làm việc trong tương lai

7 Tháng 10, 2017 - 14:00 đến 16:00

Trung tâm quản trị KPMG RMIT sẽ tổ chức buổi Thuyết trình “Vượt qua giới hạn: Dẫn đầu và thành công tại nơi làm việc trong tương lai” được diễn...

RMIT Shuttlefest 2017

13 Tháng 10, 2017 - 12:00 đến 15 Tháng 10, 2017 - 12:00

RMIT Saigon South

Giải đấu cầu lông dành cho các doanh nghiệp đối tác của RMIT và các doanh nghiệp khác tại Tp.HCM.

Sự kiện Giới thiệu Ngành học mới: Cử nhân Ngôn ngữ

22 Tháng 10, 2017 - 08:30 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự sự kiện để tìm hiểu chương trình học Cử nhân Ngôn ngữ mới đầy triển vọng tại RMIT Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động hữu ích khác!

Hội thảo: Ngành học và nghề nghiệp tương lai

10 Tháng 9, 2017 - 18:00 đến 2 Tháng 12, 2017 - 20:30

Tham dự chuỗi hội thảo của RMIT Việt Nam tại 6 tỉnh thành và cùng “gỡ rối” bài toán chọn ngành.

Những ngày trải nghiệm 2017

8 Tháng 10, 2017 - 08:00 đến 26 Tháng 11, 2017 - 12:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Mỗi ngày trải nghiệm tập trung vào một ngành học cụ thể, tạo cho bạn cơ hội khám phá môi trường học tập thực tế, tìm hiểu những thông tin hữu ích về...