07/2017

07/2017

CODE Talk: Tìm hiểu về cuộc cách mạng kỹ thuật số

6 Tháng 7, 2017 - 13:30 đến 16:30

RMIT Saigon South

Buổi diễn thuyết do Trung tâm Xuất sắc Kỹ thuật số tổ chức nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng,...

Hội thảo InSITE 2017: Khoa học cung cấp thông tin & việc giảng dạy CNTT

31 Tháng 7, 2017 - 08:00 đến 5 Tháng 8, 2017 - 15:00

RMIT Saigon South

Một sự kiện được tổ chức bởi Informing Science Institute hợp tác cùng Khoa Kinh doanh & Quản trị và Trung tâm Xuất sắc Kỹ thuật số Đại học RMIT...

Lễ hội RMIT Founder's Day 2017

8 Tháng 7, 2017 - 15:00 đến 19:00

RMIT Saigon South

WHERE WE BELONG: Lễ hội RMIT Founder's Day 2017

Học bổng cho sinh viên RMIT kỳ 3.2017

15 Tháng 7, 2017 - 23:30

10 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.