01/2016

01/2016

Buổi tọa đàm “Nghề nghiệp trong lĩnh vực Quảng cáo, Truyền thông và Thiết kế”

24 Tháng 1, 2016 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South

Hãy đến RMIT, trò chuyện và chia sẻ cùng các cựu sinh viên, giảng viên cũng như những chuyên gia đầu ngành để được truyền lửa sáng tạo trước khi bắt...