Du học và trao đổi sinh viên

Du học và trao đổi sinh viên

RMIT là một trường đại học quốc tế chuyên về công nghệ và thiết kế. Toàn cầu hóa là phương châm hoạt động của chúng tôi. Tại RMIT, sinh viên được tiếp xúc với những tư duy và kiến thức toàn cầu mới nhất thông qua các hoạt động như là du học nước ngoài hoặc giao lưu với các sinh viên quốc tế khác ngay tại trường. Không ai có thể phủ nhận rằng thế giới đang thay đổi và trở nên toàn cầu hóa từng ngày - đừng bỏ qua những cơ hội tốt để hòa nhập vào xu thế này.

Các chương trình du học và trao đổi sinh viên được thiết kế dành cho những sinh viên mong muốn học tập tại nước ngoài trong thời gian ngắn - thường từ một đến ba học kỳ.

Chương trình dành cho sinh viên RMIT Việt Nam

Dành cho sinh viên hiện tại của RMIT Việt Nam mong muốn theo học tại một trường đại học khác trong một hoặc hai học kỳ

Khám phá thế giới

Chương trình dành cho sinh viên quốc tế

Dành cho sinh viên quốc tế mong muốn theo học tại RMIT Việt Nam trong một hoặc hai học kỳ 

Hãy đến Việt Nam