Tải về tài liệuDanh sách người hướng dẫn khoa học tại Đại học RMIT Việt Nam

Danh sách người hướng dẫn khoa học tại Đại học RMIT Việt Nam

Bạn đang tải về Danh sách người hướng dẫn khoa học tại Đại học RMIT Việt NamĐội ngũ có thể hướng dẫn khoa học tại RMIT Việt Nam đang dần lớn mạnh.

Bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây để tìm người hướng dẫn phù hợp với định hướng nghiên cứu của mình. Lưu ý danh sách được trình bày bằng tiếng Anh. (Cập nhật tháng 03/2019)Cập nhật lần cuối: T4, 08/24/2016 - 17:00