Tải về tài liệuBáo cáo khảo sát sau tốt nghiệp tại Việt Nam 2016 (bản tiếng Anh)

Báo cáo khảo sát sau tốt nghiệp tại Việt Nam 2016 (bản tiếng Anh)

Bạn đang tải về Báo cáo khảo sát sau tốt nghiệp tại Việt Nam 2016 (bản tiếng Anh)Khảo sát sau tốt nghiệp tại Việt Nam (VGS) là cuộc khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp từ đại học RMIT Việt Nam được khoảng bốn tháng.

Tải về báo cáo khảo sát sau tốt nghiệp cho nhóm sinh viên tốt nghiệp năm 2015 tại đây.Cập nhật lần cuối: T5, 07/14/2016 - 12:04

Đính kèmDung lượng
vietnam_graduate_survey_public_report_2016.pdf464.14 KB