Điều kiện tuyển sinh vào RMIT Việt Nam

Điều kiện tuyển sinh vào RMIT Việt Nam

RMIT là trường Đại học Quốc tế, có mạng lưới toàn cầu. RMIT có nhiều bậc học khác nhau, phù hợp với nhu cầu học tập của bạn như chương trình cử nhân và sau đại học. Để đăng ký nhập học, bạn cần được trang bị đủ điều kiện tuyển sinh của chương trình mà bạn mong muốn theo học.

Học sinh học tại các trường Trung học Phổ thông

Xem thông tin chi tiết

Ứng viên theo học chương trình Thạc sĩ

Xem thông tin chi tiết