Điều kiện tuyển sinh - Chuyển tiếp đến Melbourne

Điều kiện tuyển sinh - Chuyển tiếp đến Melbourne

Chuyển tiếp học tại RMIT Melbourne khi đang là sinh viên của RMIT Việt Nam không chỉ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt và làm quen với môi trường học tập quốc tế, so với môi trường địa phương; mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhờ vào quy trình và yêu cầu nộp hồ sơ được giản lược, vì sinh viên đã chứng minh được năng lực học tập thông qua việc hoàn tất các môn học của trường tại Việt Nam.  

Lưu ý: Sinh viên chuyển tiếp từ RMIT Việt Nam được miễn AU$100 phí ghi danh.  

Collapse all sections

Sinh viên chương trình Tiếng Anh

Dành cho sinh viên muốn chuyển tiếp sang RMIT Melbourne sau khi hoàn tất chương trình tiếng Anh tại RMIT Việt Nam.

Yêu cầu:

 • điểm trung bình lớp 12 từ 6.0 trở lên nếu bạn chọn theo học chương trình Liên thông Đại học (Diploma), hoặc từ 8.0 trở lên nếu bạn chọn theo học chương trình Cử nhân tại RMIT Melbourne;
 • hoàn tất  lớp tiếng Anh Upper Intermediate (Trình độ 4 - Trên trung cấp) nếu bạn chọn theo học chương trình Liên thông đại học (Diploma hoặc lớp tiếng Anh Advanced (Trình độ 6 - Cao cấp) nếu bạn chọn theo học chương trình cử nhân tại RMIT Melbourne;

Xem thêm thông tin về yêu cầu tiếng Anh đối với các chương trình học tại  RMIT Melbourne.

Lưu ý: Nếu bạn là sinh viên quốc tế, vui lòng tham khảo điều kiện tuyển sinh tại ĐÂY.

Sinh viên chương trình UniSTART

Sinh viên muốn chuyển tiếp sang RMIT Melbourne sau khi hoàn tất chương trình UniSTART tại RMIT Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • hoàn tất chương trình UniSTART;
 • đạt yêu cầu điểm trung bình tùy theo từng chương trình (thông tin chi tiết trong mục “Sinh viên chương trình đại học”).

Sinh viên Chương trình đại học

Sinh viên chương trình đại học tại RMIT Việt Nam có thể nộp đơn chuyển tiếp và hoàn thành việc học tại RMIT Melbourne.

Lưu ý: số tín chỉ được miễn giảm có thể bị ảnh hưởng nếu bạn chuyển tiếp sang chương trình khác với ngành bạn từng học tại RMIT Việt Nam.

 Yêu cầu:

 • hiện là sinh viên chương trình cử nhân tại RMIT Việt Nam;
 • hoàn tất ít nhất 36 tín chỉ (tương đương một  học kỳ tại RMIT Việt Nam vào thời điểm ghi danh chuyển tiếp) và không thi trượt một môn học quá hai lần;
 • còn lại ít nhất ba môn học trong chương trình (hoặc ít nhất 36 tín chỉ) khi ghi danh tham gia chương trình chuyển tiếp;
 • đạt điểm trung bình theo yêu cầu của từng chương trình;

Chương trình tại Việt Nam

Yêu cầu điểm trung bình (GPA) tối thiểu

Chương trình tại Úc

UniSTART / Cử nhân Kinh doanh:

1.0 trở lên

Cử nhân Kinh doanh:

Chương trình “Cử nhân Kinh doanh” bất kỳ

1.0 trở lên

Chương trình “Cử nhân Kinh doanh”  bất kỳ.

Ngoài các chương trình “Cử nhân Kinh doanh” tại RMIT Việt Nam, RMIT Melbourne còn có các chương trình phổ biến khác, như sau:

UniSTART / Cử nhân Digital Marketing

1.0 trở lên

Cử nhân Kinh doanh (Marketing)

Lưu ý: RMIT Melbourne không có ngành Cử nhân Digital Marketing.

UniSTART / Cử nhân Công nghệ thông tin

1.0 trở lên

Cử nhân Công nghệ thông tin

UniSTART / Cử nhân Thiết kế (Truyền thông số)

1.0 trở lên

Cử nhân Thiết kế (Truyền thông số)

UniSTART / Cử nhân Quản lý và Kinh doanh thời trang

 

Đây không phải chương trình 3 năm tại RMIT Melbourne và sinh viên sẽ theo học với lộ trình:

Cao đẳng Kinh doanh Thời trang và Dệt may (2 năm) + Cử nhân Kinh doanh & Quản lý Thời trang (1 năm)

Nếu sinh viên hoàn tất 16 môn học trở lên (2 năm học) tại RMIT Việt Nam: 

Điểm trung bình từ 2.0 trở lên

 

Cử nhân Kinh doanh & Quản lý Thời trang

Nếu sinh viên hoàn tất ít hơn 16 môn học tại RMIT Việt Nam:

Điểm trung bình từ 1.0 trở lên

Cao đẳng Kinh doanh Thời trang và Dệt may & Cử nhân Kinh doanh & Quản lý Thời trang

UniSTART / Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp)

1.0 trở lên

Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp)

UniSTART / Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện và Điện tử) (Honours)

1.0 trở lên

Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện và Điện tử) (Honours)

UniSTART/ Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử) (Honours)

1.0 trở lên

Cử nhân Kỹ thuật (Sản xuất nâng cao và Cơ điện tử) (Honours)

Sinh viên chương trình Sau đại học

Sinh viên hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc chương trình Liên thông thạc sĩ (Graduate Certificate) tại RMIT Việt Nam có thể nộp đơn chuyển tiếp và hoàn tất chương trình tại RMIT Melbourne.

Lưu ý: Bạn phải ghi danh học toàn thời gian tại RMIT Melbourne. 

Sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ tại RMIT Việt Nam:

 • hoàn tất ít nhất 36 tín chỉ - 1 học kỳ với GPA từ 1.0 trở lên, và không thi trượt một môn học hai lần, tại thời điểm nộp đơn chuyển tiếp.

Các chương trình có thể chuyển tiếp tương ứng tại RMIT Melbourne:

RMIT Việt Nam

RMIT Melbourne

Sinh viên đang theo học chương trình Liên thông Thạc sĩ (Graduate Certificate):

 •  hoàn tất chương trình Liên thông Thạc sĩ với điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên, và không thi trượt một môn học hai lần, tại thời điểm nộp đơn chuyển tiếp.
 • hiện là sinh viên chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam: sinh viên có thể nộp đơn ngay vào học kỳ đầu tiên của chương trình thạc sĩ, vì bạn đã hoàn tất 4 môn học trong chương trình Liên thông thạc sĩ.

*Các chương trình Liên thông Thạc sĩ bao gồm:

Các thông tin khác

Thời gian xét duyệt hồ sơ có thể sẽ kéo dài hoặc bị ảnh hưởng đối với sinh viên phải học lại các môn học bắt buộc trong chương trình do kết quả không đạt, hoặc từng bị từ chối cấp visa.