Điều kiện tuyển sinh chương trình cử nhân và chuyển tiếp

Điều kiện tuyển sinh chương trình cử nhân và chuyển tiếp

Có một số yêu cầu về học thuật và tiếng Anh mà bạn sẽ phải đáp ứng để được tuyển sinh vào các chương trình của RMIT Việt Nam. Bạn có thể chọn các chương trình chuyển tiếp hoặc nộp đơn xin vào thẳng chương trình cử nhân.

Các chương trình chuyển tiếp

UniSTART

Có các chương trình UniSTART dành cho các nhóm ngành học khác nhau tại RMIT: UniSTART cho nhóm ngành Kinh doanh, Truyền thông Chuyên nghiệp, Thiết kế và Thời trang, Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin. Các điều kiện tuyển sinh của chương trình UniSTART như sau:

Yêu cầu Học thuật

 • Tốt nghiệp Trung học Phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 6.0/10.0 (hoặc tương đương)

Trong trường hợp bạn theo học theo hệ thống giáo dục quốc tế khác, vui lòng xem tại đây.

Yêu cầu tiếng Anh

 • Hoàn thành lớp Trên trung cấp (Upper-Intermediate) của Chương trình tiếng Anh Dự bị tại RMIT; hoặc
 • IELTS (Học thuật) 5.5+ (không kỹ năng nào dưới 5.0); hoặc
 • TOEFL iBT 50+ (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 5, Nghe 5, Nói 14, Viết 15); hoặc
 • Pearson Test of English (Học thuật) 42+ (không kỹ năng giao tiếp nào dưới 36); hoặc
 • Cambridge English: Advanced (CAE) hoặc First (FCE) 162+ (không kỹ năng nào dưới 154)

 Trở lại đầu trang

Chương trình Cử nhân

Có nhiều sự lựa chọn cho những học sinh, sinh viên có mong muốn học chương trình Cử nhân tại RMIT Việt Nam.  Để học nộp hồ sơ vào chương trình Cử nhân, bạn cần đạt những yêu cầu đầu vào sau đây:

Yêu cầu Học thuật

Dưới đây là yêu cầu đầu vào học thuật chung, để tìm hiểu yêu cầu vào của một chương trình cụ thể, vui lòng xem mục điều kiện tuyển sinh của từng chương trình.

Yêu cầu tiếng Anh

 • Hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) của Chương trình tiếng Anh Dự bị Đại học tại RMIT; hoặc
 • IELTS (Học thuật) 6.5+ (không kỹ năng nào dưới 6.0); hoặc
 • TOEFL iBT 79+ (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 13, Nghe 12, Nói 18, Viết 21); hoặc
 • Pearson Test of English (Học thuật) 58+ (không kỹ năng giao tiếp nào dưới 50); hoặc
 • Cambridge English: Advanced (CAE) hoặc Proficiency (CPE) 176+ (không kỹ năng nào dưới 169)

Vui lòng liên hệ với Phòng tuyển sinh để biết thêm chi tiết.

Ghi chú: Chứng chỉ IELTS, TOEFL, Pearson và Cambridge được công nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày thi. Kết quả thi tiếng Anh tại RMIT Việt Nam được công nhận trong vòng 1 năm kể từ ngày thi.

 Trở lại đầu trang