Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

Yêu cầu học tập

Chương trình cử nhân: Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 2.0 trở lên và không môn nào phải học lại).

Lộ trình học tập:

Chương trình cử nhân thường kéo dài 3-4 năm (toàn thời gian).

Đối với chương trình 3 năm, sinh viên có thể lựa chọn:

  • Một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne; hoặc
  • Một năm rưỡi tại RMIT Việt Nam và một năm rưỡi tại RMIT Melbourne, tùy theo thời gian nhập học.

Các chương trình liên kết: