Cơ sở vật chất hiện đại

Cơ sở vật chất hiện đại

Các cơ sở của RMIT có các giảng đường chuyên dụng, xưởng thiết kế, phòng học và nhiều không gian đặc biệt khác để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập.

  • Trong bối cảnh doanh nghiệp đặc biệt chú trọng về bảo mật thông tin, RMIT đã đưa vào sử dụng Phòng thực hành An ninh mạng với những thiết bị hiện đại và duy nhất tại Việt Nam. Phòng có 31 máy tính với phần mềm bảo mật và điều tra số trong kinh doanh mới nhất, cùng các màn hình lớn phục vụ cho các bài thuyết trình nhóm.

  • Tại RMIT còn có Phòng thực nghiệm Giao dịch tài chính là phòng học hiện đại mô phỏng phòng giao dịch thực tế bằng cách sử dụng phần mềm giúp sinh viên tìm kiếm và phân tích thông tin trong thời gian thực, qua đó học về các quá trình và công cụ đang được sử dụng trong hoạt động kinh doanh và ngân hàng. Hướng tiếp cận đột phá trong giáo dục và đào tạo này của RMIT là một phần thuộc cam kết của nhà trường về việc cung cấp cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn.

  • Sinh viên của Khoa Công nghệ được tiếp cận với các phòng thực hành đạt chuẩn chuyên nghiệp, phòng máy tính hiện đại, các phần mềm và thiết bị điện tử dùng cho phân tích và thử nghiệm chất liệu.

  • Phục vụ cho ngành truyền thông và thiết kế cũng là những cơ sở vật chất hiện đại nhất - trong đó, có thể kể đến khu thiết bị đa phương tiện sắp được ra mắt, bao gồm một phòng chuyên dụng sản xuất quảng cáo hoàn toàn mới cùng với các công cụ hậu kỳ đi kèm.