Cơ sở Phạm Ngọc Thạch

Cơ sở Phạm Ngọc Thạch

Hình ảnh cơ sở Phạm Ngọc Thạch - Đại học RMIT Việt Nam

Tọa lạc trên đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM là cơ sở đầu tiên của Đại học RMIT Việt Nam.

Cơ sở Phạm Ngọc Thạch, hoạt động từ 2001-2005, được mở cửa trở lại vào cuối năm 2011, nhằm phục vụ cho việc đào tạo chương trình tiếng Anh dự bị đại học, giúp trang bị các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho những bạn trẻ chuẩn bị theo học các chương trình đại học của RMIT Việt Nam.

Ngoài chương trình tiếng Anh dự bị đại học, cơ sở này còn sẽ mở các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn cho người học ngay tại trung tâm thành phố.

Xem trên bản đồ vị trí của chi nhánh Phạm Ngọc Thạch của chúng tôi tại:

21 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84 28) 3776 1300
Fax: (+84 28) 3776 1399

Email: enquiries@rmit.edu.vn