Cơ sở Hà Nội

Cơ sở Hà Nội

Học tại Hà Nội

Cơ sở Hà Nội của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam hiện đang hoạt động tại địa điểm mới khang trang tại Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã.   

Cơ sở mới có đầy đủ các trang thiết bị học tập hiện đại nhất bao gồm công nghệ đa truyền thông và các công nghệ sáng tạo khác cho phép từng nhóm nhỏ sinh viên học tập trong một môi trường thân thiện và hợp tác.

Cơ sở mới cho phép chúng tôi tiếp tục phát triển các cơ hội học tập của thế kỷ 21 cho toàn bộ sinh viên RMIT Việt Nam tại Hà Nội, giúp họ đạt được tấm giấy thông hành quốc tế để làm việc khắp nơi trên thế giới.

Sinh viên tại cơ sở Hà Nội cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu thể thao và các hoạt động vì cộng đồng.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2004, cơ sở Hà Nội hiện có hơn 1,400 sinh viên đang theo học chương trình tiếng Anh cho Đại học, Cao đẳng Thương mại, Cử nhân Thương Mại, Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp), Cử nhân Kinh doanh (Kế toán), Cử nhân Kinh Doanh (Khởi nghiệp), Cử nhân Kinh doanh (Quản trị), Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Quốc tế), Cử nhân Kinh doanh (Marketing), Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế & Tài chính), Cử nhân Công nghệ Thông tin, và những chuyên ngành khác sẽ được mở rộng trong tương lai.

Cơ sở mới có đầy đủ các trang thiết bị học tập hiện đại nhất