Chuyển tiếp sang Mỹ

Chuyển tiếp sang Mỹ

Trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại Mỹ và tốt nghiệp với tấm bằng Đại học uy tín, được công nhận toàn cầu tại Mỹ thông qua chương trình chuyển tiếp của RMIT liên kết với các trường đại học đối tác thuộc hệ thống California State University (CSU).

Bạn sẽ khởi đầu hành trình học tập đáng nhớ của mình tại RMIT Việt Nam và sau đó hoàn thành chương trình học của mình tại Mỹ. Các tín chỉ bạn đã hoàn thành tại RMIT sẽ được công nhận bởi trường CSU mà bạn lựa chọn chuyển tiếp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email transfer@rmit.edu.vn.