Chuyển tiếp sang Melbourne

Chuyển tiếp sang Melbourne

Các chương trình tại RMIT Việt Nam hoàn toàn tương đồng với chương trình tại RMIT Melbourne, do đó bạn có thể bắt đầu chương trình học tại RMIT Việt Nam và sau đó chuyển đổi sang Úc mà không phải lo ngại bị gián đoạn kế hoạch học tập.*

Nếu bạn quyết định chuyển tiếp sang Melbourne, hãy yên tâm rằng RMIT sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm chỗ ở và ổn định cuộc sống mới. Hoàn tất chương trình học tại Melbourne sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng như khả năng có thêm kinh nghiệm làm việc với nhà tuyển dụng ở Úc.

Bạn có thể chuyển tín chỉ từ RMIT Việt Nam qua chương trình học mới tại RMIT Melbourne - áp dụng cho cả chương trình cử nhân và sau đại học.

Lưu ý: Chương trình cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn chỉ được giảng dạy tại Việt Nam