Chuyển tiếp cho sinh viên đang theo học

Chuyển tiếp cho sinh viên đang theo học

* Lưu ý: Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạnCử nhân Ngôn ngữCử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo)Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử)(Honours)Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư phần mềm)(Honours), Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện & Điện tử)(Honours)  và Cử nhân Digital Marketing chỉ có tại RMIT Việt Nam, hoặc được điều chỉnh so với chương trình tại RMIT Melbourne để phù hợp hơn với sinh viên Việt Nam.

Ngoài ra, sinh viên nộp đơn theo học chương trình Tiến sĩ (PhD) hoặc Thạc sĩ Nghiên cứu (Master by Research) vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Tuyển sinh của RMIT Melbourne.

Thông tin học bổng

2 suất học bổng RMIT International Excellence Scholarship với mức học bổng 20% (trên tổng học phí toàn bộ chương trình) dành cho sinh viên chuyển tiếp (dành riêng cho kỳ nhập học tháng 02/2019 và tháng 07/2019.

Điều kiện tiên quyết

Sinh viên cần nhận được Thư chấp nhận nhập học của RMIT Melbourne trước khi nộp hồ sơ xin học bổng. Chi tiết:

  • Chuyển tiếp bậc Đại học: Hoàn thành ít nhất 3 học kỳ tại RMIT Melbourne (mỗi học kỳ ít nhất 3 môn học)
  • Chuyển tiếp bậc Sau đại học: Hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại RMIT Melbourne (mỗi học kỳ ít nhất 3 môn học)

Các điều kiện khác và cách thức nộp đơn học bổng

Hạn chót nộp hồ sơ học bổng

  • Học kỳ 1 2019: 15/01/2019
  • Học kỳ 2 2019: 31/05/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email transfer@rmit.edu.vn.