Tiến sĩ Quản trị

Tổng quan

Mã chương trình: 
DR204
Cơ sở: 
 • RMIT Nam Sài Gòn
 • RMIT Hà Nội
Thời gian: 
3-4 năm toàn thời gian | 6-8 năm bán thời gian
Khoa/Phòng: 
Phòng Đào tạo Sau đại học - Khu vực châu Á
Hình thức: 
Toàn thời gian | Bán thời gian

Là một nhà nghiên cứu, bạn có thể tạo ra khác biệt thật sự cho xã hội.

Chương trình tiến sĩ quản trị là chương trình tiến sĩ nghiên cứu – điều này có nghĩa bạn sẽ phải thể hiện khả năng tư duy độc lập và nghiên cứu của bạn được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể và mới mẻ cho vốn tri thức hiện hữu.

Bạn sẽ phát triển các kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu tạo đà cho sự nghiệp nghiên cứu cũng như những công việc khác đòi hỏi kỹ năng hệ thống và phân tích phản biện.

Chương trình sẽ do Phòng Đào tạo sau đại học - Khu vực châu Á, Đại học RMIT Việt Nam cùng Phân viện Quản trị Đại học RMIT Melbourne quản lý.

Bằng Tiến sĩ được xếp cấp 10 trong Hệ thống văn bằng Úc (AQF). Mục tiêu của chương trình tiến sĩ là áp dụng khối lượng kiến thức lớn vào nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển tri thức mới trong một hoặc nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Chuyên ngành

Đại học RMIT Việt Nam sẽ tuyển sinh dựa trên khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập được thể hiện trong hồ sơ của ứng viên. Hồ sơ sẽ được xét duyệt với số lượng hạn chế tùy thuộc vào khả năng tham gia của đội ngũ hướng dẫn và tính phù hợp của đề tài được đề xuất. Để được xét duyệt cho chương trình Tiến sĩ tại Đại học RMIT Việt Nam, hồ sơ đăng ký của bạn phải thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh và thuộc một trong những phạm vi nghiên cứu sau:

Công nghệ thông tin trong quản trị:

 • Kinh tế số hóa
 • Công nghệ thông tin xanh
 • Tương tác con người – máy tính
 • Chính sách công nghệ thông tin
 • Quản trị tri thức
 • Công nghệ di động
 • Máy tính và luật về quyền riêng tư.

Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng:

 • Đánh giá hệ thống và mô hình chuỗi cung ứng và logistics
 • Giải pháp chuỗi cung ứng điện tử và hợp tác hậu cần vận tải và kho bãi
 • Thiết kế và tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Logistic tối giản 
 • Sáu lĩnh vực của Logistic tối giản và quản trị chất lượng
 • Quản trị cảng và logistic đường biển
 • Logistic bán lẻ và mô phỏng chuỗi cung ứng
 • Logistic ngược và chuỗi cung ứng xanh
 • Tính phức tạp và rủi ro của chuỗi cung ứng
 • Chuỗi cung ứng và tính bền vững
 • Mua sắm chiến lược và gia công tại quốc gia có chi phí thấp
 • Logistic trong du lịch và khách sạn
 • Kế hoạch vận tải và mô hình không gian.

Quản trị tổ chức:

 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Kinh doanh và đổi mới
 • Hành vi và lý thuyết tổ chức
 • Đạo đức kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh
 • Chiến lược và lãnh đạo
 • Thay đổi trong tổ chức
 • Đổi mới
 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quy định doanh nghiệp
Quy trình nộp đơn

Đại học RMIT xét duyệt hồ sơn dựa trên khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập mà ứng viênthể hiện trong hồ sơ.

Xem các bước nộp hồ sơ

Học phí
VND USD
Toàn thời gian (3-4 năm) 278.246.000/năm
11.901/năm
 1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
 2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản. 
 3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.

 

 

Cấu trúc chương trình
 • Hoàn thành môn học bắt buộc về phương pháp nghiên cứu
 • Tham gia tập huấn về tính trung thực và đạo đức trong nghiên cứu
 • Chọn môn học về kỹ thuật nghiên cứu định tính và định lượng
 • Hoàn thành luận án/dự án thể hiện đóng góp của nghiên cứu cho lĩnh vực đã chọn và khả năng trao đổi nghiên cứu phức tạp với người trong giới nghiên cứu và với cộng đồng, theo chuẩn quốc tế.