Tiến sĩ Kỹ thuật (Điện & điện tử)

Tiến sĩ Kỹ thuật (Điện & điện tử)

Tổng quan

Mã chương trình: 
DR220
Cơ sở: 
 • RMIT Nam Sài Gòn
Thời gian: 
3-4 năm toàn thời gian | 6-8 năm bán thời gian
Khoa/Phòng: 
Khoa Khoa học & Công nghệ
Hình thức: 
Toàn thời gian | Bán thời gian

Là một nhà nghiên cứu, bạn có thể tạo ra khác biệt thật sự cho xã hội.

Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật (Điện và điện tử) là chương trình tiến sĩ nghiên cứu – điều này có nghĩa bạn sẽ phải thể hiện khả năng tư duy độc lập và nghiên cứu của bạn được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể và mới mẻ cho vốn tri thức hiện hữu.

Bạn sẽ ứng dụng kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu vào những dự án nghiên cứu tập trung vào thực tế, chỉ ra những giải pháp thực tiễn để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật điện và điện tử.

Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật do Khoa Khoa học & Công nghệ Đại học RMIT Việt Nam và Phân viện Kỹ thuật Điện tử và Máy tính Đại học RMIT Melbourne quản lý.

Bằng Tiến sĩ được xếp cấp 10 trong Hệ thống văn bằng Úc (AQF). Mục tiêu của chương trình tiến sĩ là áp dụng khối lượng kiến thức lớn vào nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển tri thức mới trong một hoặc nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Chuyên ngành

Đại học RMIT Việt Nam sẽ tuyển sinh dựa trên khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập được thể hiện trong hồ sơ của ứng viên. Hồ sơ sẽ được xét duyệt với số lượng hạn chế tùy thuộc vào khả năng tham gia của đội ngũ hướng dẫn và tính phù hợp của đề tài được đề xuất. Để được xét duyệt cho chương trình Tiến sĩ tại Đại học RMIT Việt Nam, hồ sơ đăng ký của bạn phải thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh và thuộc một trong những phạm vi nghiên cứu sau:

 • Cơ điện tử và quang tử
 • Công nghệ truyền thông
 • Vật liệu micro/nano và thiết bị
 • Điện, năng lượng và điều khiển
Quy trình nộp đơn

Đại học RMIT xét duyệt hồ sơ dựa trên khả năng thực hiện việc nghiên cứu độc lập cơ bản mà ứng viên thể hiện trong hồ sơ.

Xem các bước nộp hồ sơ

Học phí
VND USD
Toàn thời gian (3-4 năm) 356.419.000/năm 15.245/năm
 1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
 2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản. 
 3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.

 

Cấu trúc chương trình
 • Hoàn thành môn học bắt buộc về phương pháp nghiên cứu
 • Tham gia tập huấn về tính trung thực và đạo đức trong nghiên cứu
 • Chọn môn học về kỹ thuật nghiên cứu định tính và định lượng
 • Hoàn thành luận án/dự án, chứng tỏ đóng góp của nghiên cứu sinh trong lĩnh vực đã chọn và khả năng trao đổi về nghiên cứu phức tạp với người trong giới nghiên cứu và với cộng đồng, theo tiêu chuẩn quốc tế.