Tiến sĩ Kinh doanh

Tổng quan

Mã chương trình: 
DR205
Cơ sở: 
 • RMIT Nam Sài Gòn
 • RMIT Hà Nội
Thời gian: 
3-4 năm toàn thời gian | 6-8 năm bán thời gian
Khoa/Phòng: 
Khoa Kinh doanh & Quản trị
Hình thức: 
Toàn thời gian | Bán thời gian

Là nhà nghiên cứu, bạn có thể tạo ra khác biệt thật sự cho xã hội.

Chương trình tiến sĩ kinh doanh là chương trình tiến sĩ nghiên cứu – điều này có nghĩa bạn sẽ phải thể hiện khả năng tư duy độc lập và nghiên cứu của bạn được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể và mới mẻ cho vốn tri thức hiện hữu.

Bạn sẽ phát triển các kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu tạo đà cho sự nghiệp nghiên cứu cũng như những công việc khác đòi hỏi kỹ năng hệ thống và phân tích phản biện.

Chương trình sẽ do Khoa Kinh doanh & Quản trị Đại học RMIT Việt Nam cùng Phân viện Sau đại học Kinh doanh và Luật Đại học RMIT Melbourne quản lý.

Bằng Tiến sĩ được xếp cấp 10 trong Hệ thống văn bằng Úc (AQF). Mục tiêu của chương trình tiến sĩ là áp dụng khối lượng kiến thức lớn vào nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển tri thức mới trong một hoặc nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Chuyên ngành

Đại học RMIT Việt Nam sẽ tuyển sinh dựa trên khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập được thể hiện trong hồ sơ của ứng viên. Hồ sơ sẽ được xét duyệt với số lượng hạn chế tùy thuộc vào khả năng tham gia của đội ngũ hướng dẫn và tính phù hợp của đề tài được đề xuất. Để được xét duyệt cho chương trình Tiến sĩ tại Đại học RMIT Việt Nam, hồ sơ đăng ký của bạn phải thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh và thuộc một trong những phạm vi nghiên cứu sau:

Kế toán:

 • Giảng dạy kế toán
 • Kiểm toán, trách nhiệm giải trình và quy định
 • Kế toán tài chính
 • Trách nhiệm giải trình về xã hội và môi trường
 • Quản trị doanh nghiệp

Kinh tế:

 • Kinh tế tài chính và marketing
 • Kinh tế đổi mới
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế văn hóa
 • Mô hình kinh tế ứng dụng
 • Kinh tế học hành vi
 • Kinh tế học thực nghiệm
 • Quản trị doanh nghiệp/trách nhiệm xã hội
 • Kinh tế vĩ mô

Tài chính:

 • Thị trường vốn và định chế tài chính
 • Công cụ tài chính
 • Tài chính quốc tế

Marketing:

 • Thương hiệu
 • Đổi mới sản phẩm
 • Marketing xã hội
 • Marketing điện tử
 • Marketing dịch vụ
 • Marketing vĩ mô
 • Truyền thông và marketing tích hợp
 • Tài trợ
 • Marketing từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Hành vi người mua
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Tâm lý người tiêu dùng
 • Chất lượng dịch vụ
Quy trình nộp đơn

Đại học RMIT xét duyệt hồ sơn dựa trên khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập mà ứng viênthể hiện trong hồ sơ.

Xem các bước nộp hồ sơ

Học phí
VND USD
Toàn thời gian (3-4 năm) 278.246.000/năm
11.901/năm
 1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
 2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản. 
 3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.

 

Cấu trúc chương trình
 • Hoàn thành môn học bắt buộc về phương pháp nghiên cứu
 • Tham gia tập huấn về tính trung thực và đạo đức trong nghiên cứu
 • Chọn môn học về kỹ thuật nghiên cứu định tính và định lượng
 • Hoàn thành luận án/dự án thể hiện đóng góp của nghiên cứu cho lĩnh vực đã chọn và khả năng trao đổi nghiên cứu phức tạp với người trong giới nghiên cứu và với cộng đồng, theo chuẩn quốc tế.