Chương trình Thực tập

Chương trình Thực tập

Chương trình Thực tập

Chương trình thực tập của RMIT Việt Nam đáp ứng nhu cầu bồi đắp và kiến tạo kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.

Chương trình dùng các nguyên tắc và phương pháp sư phạm hiệu quả cao trong kiến tạo trải nghiệm thực tập cho sinh viên trong nước, cũng như trong chuẩn bị cho sinh viên quốc tế muốn làm việc tại châu Á.

Từ tháng 2/2016,  sinh viên đi thực tập phải tham gia các buổi đánh giá hoàn thành chương trình thực tập liên ngành với nội dung gồm kết quả học hỏi của từng cá nhân, cấu trúc hướng dẫn và đánh giá có điều chỉnh.

Khi nào sinh viên đi thực tập?

Hầu hết sinh viên sẽ đi thực tập vào những kỳ học cuối. Điều này cho phép sinh viên có thể chuyển tiếp qua làm việc toàn thời gian dễ dàng. Tuy nhiên, có vài trường hợp ngoại lệ được liệt kê trong trang Chương trình Thực tập và Kỹ năng theo ngành học.

Thời gian thực tập theo ngành

Yêu cầu về thời gian thực tập tối thiểu của sinh viên mỗi ngành khác nhau. Vui lòng tham khảo đường dẫn này để biết thêm chi tiết.

Khi nào công ty có thể nhận thực tập sinh và như thế nào?

Lịch trình thực tập dựa trên lịch học của trường. Điều đó có nghĩa sinh viên RMIT Việt Nam có thể đi thực tập ba lần trong năm - khoảng giữa tháng Hai, giữa tháng Sáu và giữa tháng Mười. Công ty cần hoàn thành Mẫu đơn mô tả công việc trực tuyến. Để thường xuyên nhận được email thông báo khi chương trình thực tập bắt đầu, vui lòng điền vào mẫu đơn này.

Để tham gia Chương trình Thực tập của trường, công ty phải đồng ý với những điều kiện sau:

  • Đảm bảo điều kiện làm việc thích hợp và theo tiêu chuẩn y tế và an toàn.
  • Chỉ định một người giám sát công việc trực tiếp, người có thể hướng dẫn và phản hồi về hiệu quả công việc, cho từng vị trí thực tập.
  • Cho phép Giảng viên phụ trách chương trình thực tập của RMIT đến thăm sinh viên tại nơi làm việc ít nhất một lần trong kỳ thực tập của các em.
  • Cung cấp thông tin đánh giá sinh viên qua mẫu Đánh giá của nhà tuyển dụng (bản trực tuyến) nhằm giúp cải thiện chương trình thực tập trong tương lai.

Sinh viên cần đạt được kiến ​​thức và kỹ năng gì sau khi đi thực tập?

Công việc trong thời gian thực tập cần tương thích với chương trình học của trường nhằm đảm bảo sinh viên có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất sau khi đi thực tập. Vui lòng tham khảo đường dẫn này để biết sinh viên cần học được kiến ​​thức và kỹ năng gì từ chương trình thực tập.

Để biết thêm thông tin về Chương trình thực tập, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Cơ sở Nam Sài Gòn:
    Điện thoại: +84 28 3776 1300 (số nội bộ 1348/2734)
  • Cơ sở Hà Nội:
    Điện thoại: +84 24 3726 1460 (số nội bộ 6040)

Mẫu đơn mô tả công việc trực tuyến

Nhà tuyển dụng sử dụng mẫu đơn này để cung cấp thông tin các vị trí thực tập cho sinh viên RMIT Việt Nam.

Truy cập mẫu đơn

Mẫu đơn nhận email thông báo

Nhà tuyển dụng cung cấp thông tin qua mẫu đơn này để nhận email thông báo chương trình thực tập.

Truy cập mẫu đơn