Chương trình Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn

Chương trình Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn

Chương trình Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn

Tổng quan về chương trình

Mục đích của chương trình Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn là hỗ trợ các bạn sinh viên thể hiện thật tốt trong hai vòng đầu tiên của quy trình tuyển dụng và chọn lọc nhân tài của nhiều công ty, đó là bước Nộp hồ sơ xin việc và Phỏng vấn.

Đối tượng của chương trình

Chương trình Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn mang đến lợi ích trực tiếp cho sinh viên học kỳ cuối hoặc học kỳ kế cuối vì các bạn sẽ sớm hoàn tất chương trình học và tham gia vào thị trường lao động.

Tuy nhiên, chương trình cũng chào đón tất cả các sinh viên mong muốn chuẩn bị và lập kế hoạch nghề nghiệp từ sớm.

Lợi ích của chương trình

  • Những buổi học và thực hành kết hợp nhiều hoạt động phong phú
  • Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp và việc làm
  • Các dịch vụ hỗ trợ sau chương trình

Mong đợi của chúng tôi

Chúng tôi mong đợi các bạn sinh viên tham gia chương trình thể hiện sự cam kết của các bạn trong suốt quá trình học.

Chương trình chỉ bao gồm 2-3 buổi học các bạn cần tham gia dựa trên năng lực của các bạn. Do đó, chúng tôi muốn bạn cố gắng tham dự đầy đủ để đạt được mục đích của chương trình, đó là Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn.

Bắt đầu Chương trình Sẵn sàng cho buổi phỏng vấn

Thông tin liên lạc

Email:
Phone: (028) 3776 1300 ext 2280