Chương trình cử nhân

Chương trình cử nhân

Chinh phục ước mơ tương lai

Bằng cử nhân tại RMIT Việt Nam được công nhận khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể chọn 1 trong hơn 10 ngành học sau đây để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Bạn sẽ được học chương trình quốc tế với sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Điều đó sẽ giúp bạn trở nên tự tin với kinh nghiệm sẵn có và sẵn sàng cho môi trường làm việc ngay khi tốt nghiệp.

Khởi đầu hành trình chinh phục ước mơ cùng RMIT Việt Nam ngay hôm nay!