Chương trình chuyển tiếp quốc tế

Chương trình chuyển tiếp quốc tế

Tham gia chương trình chuyển tiếp quốc tế là một trải nghiệm học tập lí thú, giúp bạn mở rộng tầm mắt đến những nền văn hoá khác biệt cũng như tiếp cận nhiều cơ hội nghề nghiệp tại đất nước bạn theo học.

Là sinh viên của RMIT Việt Nam, bạn có thể lựa chọn khởi đầu hành trình học tập của mình tại Việt Nam và sau đó hoàn thành chương trình học của mình tại một quốc gia khác.

Bạn có thể chuyển tiếp hoàn toàn chương trình học của mình đến RMIT Melbourne, Đại học California State tại Mỹ hoặc bất kỳ trường đại học nào khác chấp nhận tín chỉ học thuật từ RMIT Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email transfer@rmit.edu.vn.