Chính sách giải quyết Khiếu nại cho Sinh viên

Chính sách giải quyết Khiếu nại cho Sinh viên

Đại học RMIT cam kết đảm bảo rằng tất cả sinh viên có được mối quan hệ lành mạnh với trường và cán bộ giảng viên.

Ghi nhớ điều này nên Nhà trường:

  • công nhận quyền thắc mắc/ khiếu nại mà không bị tố giác của sinh viên và cán bộ giảng viên
  • mong muốn đảm bảo rằng mọi thắc mắc/ khiếu nại được giải quyết nhanh chóng và công bằng.

Nhà trường cũng công nhận quyền riêng tư, bảo mật và công bằng của tất cả các bên khi thắc mắc/ khiếu nại.

Sinh viên có thể chọn cách để giải quyết khi có thắc mắc hoặc khiếu nại. Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin và sự hỗ trợ từ Bộ phận Quản lý sinh viên, hoặc thắc mắc/ khiếu nại chính thức theo các bước sau:

Bước 1: Trao đổi với nhân viên liên quan trực tiếp. Bạn có thể trao đổi trực tiếp hoặc gởi thư, hoặc trong một số trường hợp có thể sử dụng mẫu thư thắc mắc/ khiếu nại trực tuyến. Khúc mắc và vấn đề thường được giải quyết nhanh chóng ở bước này.

Bước 2: Trao đổi với quản lý trực tiếp của nhân viên khiến bạn bức xúc, người đó có thể là Trưởng Bộ môn, hay trưởng phòng/ trưởng bộ phận phụ trách người/ dịch vụ mà bạn muốn góp ý/ khiếu nại.

Bước 3: Gởi thư khiếu nại trực tuyến qua Kênh hỗ trợ trực tuyến của RMIT Connect  để giải quyết khúc mắc/ khiếu nại.