Chi hội Cựu sinh viên

Chi hội Cựu sinh viên

Các Chi hội Cựu sinh viên tạo cơ hội để cựu sinh viên tiếp tục gắn bó và kết nối với Nhà trường, với các em sinh viên, cũng như với các bạn cựu sinh viên đồng môn. Lãnh đạo chi hội là những cựu sinh viên kỳ cựu tự nguyện cống hiến thời gian, nhiệt huyết và công sức nhằm nuôi dưỡng và phát triển cộng đồng cựu sinh viên RMIT Việt Nam.

Lợi ích

Là thành viên của Chi hội Cựu sinh viên, bạn sẽ có cơ hội kết nối với các bạn cựu sinh viên đồng môn tại RMIT Việt Nam, cũng như với trường và lãnh đạo các doanh nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của văn phòng Khoa và hỗ trợ nguồn lực từ Bộ phận Quan hệ Cựu sinh viên, Chi hội sẽ được quyền tự định hướng hoạt động.

Hoạt động

Chi hội sẽ tổ chức các hoạt động nhằm thu hút cựu sinh viên như các buổi giao lưu kết nối, tham quan dã ngoại, họp lớp, hội thảo về phát triển nghề nghiệp hoặc cá nhân, tiếp đón đại biểu từ Đại học RMIT hoặc Chính phủ khi cần thiết.

Thành lập Chi hội Cựu sinh viên

Một Chi hội Cựu sinh viên có thể ra đời nếu có ít nhất năm cựu sinh viên hoặc hơn thể hiện mong muốn thành lập chi hội. Hãy gửi email đến thư điện tử để bày tỏ mong muốn thành lập một chi hội mới, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Các Chi hội Cựu sinh viên hiện tại

 

Theo khu vực
Chi hội Cựu sinh viên Đà Nẵng

Chủ tịch: Nguyễn Đinh Phước Thanh

Phó chủ tịch: Đỗ Khánh Bình

Thư ký: Trương Thanh Hà Nhi

Theo chuyên ngành
Chi hội Cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Phúc

Phó chủ tịch: Nguyễn Đức Hiếu

Thư ký: Nguyễn Thanh Quang