Chào mừng nhân viên mới

Chào mừng nhân viên mới

Tòa nhà Giảng đường 2 - cơ sở Nam Sài Gòn
Cơ sở Hà Nội

Chào mừng đến RMIT Việt Nam!

Là một trường đại học quốc tế, chúng tôi cam kết giúp mọi nhân viên chuyển tiếp cũng như khởi đầu thuận lợi trong vai trò mới.

Chúng tôi tập hợp một số thông tin hữu ích với mong muốn hỗ trợ bạn trong từng bước cũng như trong quá trình chuyển tiếp đến RMIT Việt Nam.

 

Thắc mắc và phản hồi

Quản lý và đồng nghiệp của bạn là nguồn thông tin đáng giá nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về RMIT cũng như giai đoạn bắt đầu công việc.

Chương trình làm quen với công việc do phòng Nhân sự phụ trách, nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi gì trong giai đoạn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email .