Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

RMIT Việt Nam cố gắng áp dụng nguyên tắc cũng như quy trình quản lý chất lượng hiện đại và đảm bảo chất lượng cho mọi hoạt động.

RMIT Việt Nam được Cơ quan chất lượng các trường đại học Úc (AUQUA) kiểm toán mỗi năm năm một lần. Đây là tổ chức độc lập chuyên giám sát và báo cáo về tiêu chuẩn chất lượng và hoạt động của các trường đại học Úc tại Úc cũng như ở nước ngoài.

Lần kiểm toán RMIT Việt Nam gần nhất được AUQUA thực hiện vào tháng 03/2009.

Chương trình học tại RMIT Việt Nam được tổ chức theo tiêu chuẩn chất lượng nhằm đảm bảo kết quả đào tạo giữa sinh viên tại RMIT Việt Nam và sinh viên học cùng chương trình tại Đại học RMIT Melbourne là như nhau.

Nhằm giám sát chất lượng chương trình và dịch vụ, Đại học RMIT thực hiện hai cuộc khảo sát lớn hằng năm: Khảo sát chung về Trải nghiệm sinh viên - mỗi năm một lần, và Khảo sát chi tiết về Trải nghiệm với từng môn học - ba lần mỗi năm.

Lợi thế của trường là kiểm soát được quá trình phát triển nhanh chóng mà vẫn duy trì được chất lượng chương trình đào tạo.

Một trong những yếu tố chính để đạt được chất lượng cao trong dạy và học là đảm bảo việc đào tạo nhân viên, bằng cấp và cam kết ở mức cao.

Đội ngũ giảng viên RMIT Việt Nam cần thể hiện năng lực cao trong lĩnh vực chuyên môn của mình và cam kết hợp tác trong công việc nhằm đạt cùng tầm nhìn trong đào tạo.

Trường có chiến lược tuyển dụng và giữ chân nhân viên giỏi rõ ràng, và đây là yếu tố quan trọng trong mục tiêu chung.

Yêu cầu của RMIT Việt Nam với chất lượng nhân viên và hệ thống tiếp tục tăng cao đồng hành cùng nhu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực.

Nhằm đương đầu với thách thức trên, theo thời gian sẽ có đội ngũ giảng viên đầy đủ ở mọi cấp độ từ trợ giảng đến Giáo sư danh dự, giảng dạy và nghiên cứu để giúp sinh viên đạt kết quả cao.

Quá trình đảm bảo chất lượng làm việc của nhân viên cũng như học tập của sinh viên còn nhận được sự hỗ trợ từ nguồn thiết bị và nguồn lực chất lượng.