Các mốc thời gian và thông tin quan trọng

Các mốc thời gian và thông tin quan trọng

Sau khi nộp, hồ sơ sẽ qua quy trình xét nhập học và/hoặc xét cấp học bổng.

  • Nộp hồ sơ trước 30/11 hàng năm cho đợt nhập học vào tháng 2 năm kế tiếp (Kỳ 1) – nhận hồ sơ tới 5 giờ chiều ngày 30/11 (giờ Việt Nam)
  • Nộp hồ sơ trước 31/7 hàng năm cho đợt nhập học vào tháng 10 cùng năm (Kỳ 3) – nhận hồ sơ tới 5 giờ chiều  ngày 31/7 (giờ Việt Nam)

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện phải có ngày gửi trước hạn nộp hồ sơ của kỳ học mà bạn muốn nhập học. Vui lòng gửi hồ sơ đến:

- Gửi qua đường bưu điện hoặc đích thân đến:

Chương trình Tiến sĩ – Văn Phòng Nghiên Cứu

Phòng 2.3.20, Đại học RMIT Việt Nam, 702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều phối viên Chương trình Tiến sĩ

- Gửi qua email:

Tìm hiểu thêm:

Điều kiện xét tuyển

Học bổng

Mẫu đơn đăng ký (Tiếng Anh)

Quay lại trang chính