Bước 05: Tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ

Bước 05: Tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ

Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký, hãy khởi động với RMIT Việt Nam!

  • Tìm hiểu về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quan trọng tại RMIT Việt Nam.

  • Xem các dịch vụ IT(link is external) để biết thêm thông tin về:

    • Cách sử dụng các ứng dụng của Google trong tài khoản RMIT của bạn;
    • Cách kết nối laptop và/ hoặc thiết bị di động của bạn với mạng internet không dây miễn phí trong khuôn viên RMIT Việt Nam.