Bản tin Đại học RMIT Việt Nam

RMIT Vietnam Newsroom

Media release
15 Tháng 11, 2017
Triển lãm sáng tạo thường niên của Đại học RMIT Việt Nam bigger! trưng bày các tác phẩm của sinh viên Khoa Truyền thông và Thiết kế đã diễn ra tại cơ...
News
15 Tháng 11, 2017
Những hội thảo trong Tuần lễ hướng nghiệp dành cho sinh viên RMIT Việt Nam mang các nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành sáng tạo đến chia sẻ kinh...
Media release
13 Tháng 11, 2017
Một số trường đại học và hiệp hội doanh nghiệp đã cùng nhau hợp tác để góp phần phát triển hoạt động đào tạo liên tục cho dược sĩ tại Việt Nam.
News
13 Tháng 11, 2017
Nhóm sinh viên ngành Thiết kế (Truyền thông số) vừa đưa ứng dụng thực tế ảo Dyslexic City (tạm dịch Thành phố của người mắc chứng khó đọc) đi tham dự...
News
10 Tháng 11, 2017
Cùng với việc gia tăng số lượng doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, nhu cầu thông dịch viên lành nghề cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, hiện...
News
08 Tháng 11, 2017
Mới 18 tuổi nhưng Nguyễn Phương Uy Việt đã thực hiện được hai bộ phim ngắn. Với Học bổng Hiệu trưởng của Đại học RMIT Việt Nam vừa nhận được, Việt...