Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Giáo sư Peter Coloe

Quyền Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường phụ trách Phát triển toàn cầu

Giáo sư Peter Coloe chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động và kết nối của RMIT trên toàn thế giới.

Xem chi tiết

Giáo sư Rick Bennett

Phó hiệu trưởng (Phụ trách Đào tạo) và Trưởng khoa Truyền thông & Thiết kế

Giáo sư Rick Bennett đứng đầu Khoa Truyền thông & Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam.

Xem chi tiết

Phó Giáo sư Mathews Nkhoma

Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị

Phó Giáo sư Mathews Nkhoma đứng đầu Khoa Kinh doanh & Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam.

Xem chi tiết

Phó Giáo sư Eric Dimla

Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ

Phó Giáo sư Eric Dimla đứng đầu Khoa Khoa học và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam.

Xem chi tiết

Ông Jake Heinrich

Trưởng khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Ông Jake Heinrich đứng đầu khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học, Đại học RMIT Việt Nam.

Xem chi tiết

Ông Andy Kimpton

Giám đốc Vận hành

Ông Andy Kimpton chịu trách nhiệm quản lý mảng bảo trì và cơ sở vật chất, IT, sức khỏe và an toàn, bảo an, và quản trị bền vững.

Xem chi tiết

Ông Le Minh Khánh

Giám đốc Tài chính

Vai trò của ông tại RMIT Việt Nam là bảo đảm tuân thủ trong tài chính của trường bằng việc chuẩn bị các báo cáo chất lượng và kịp thời.

Xem chi tiết

Bà Jan Clohessy

Giám đốc Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)

Bà Jan Clohessy quản lý phòng Tuyển sinh và Marketing, phòng Tư vấn hướng nghiệp, phòng Truyền thông và Sự kiện, và bộ phận Nghiên cứu thị trường của Đại học RMIT Việt Nam.

Xem chi tiết

Ông Phillip Dowler

Trưởng cơ sở Hà Nội

Ông Dowler làm việc với nhân viên cơ sở Hà Nội nhằm đẩy mạnh phát triển Đại học RMIT Việt Nam tại Hà Nội, giám sát thường xuyên quá trình hoạt động và các dịch vụ tại cơ sở Hà Nội.

Xem chi tiết