Bản đồ cơ sở Phạm Ngọc Thạch

Bản đồ cơ sở Phạm Ngọc Thạch

Được nhiều sinh viên miêu tả đẹp như một tòa “lâu đài”, cơ sở đầu tiên của RMIT Việt Nam từ những năm 2001 tọa lạc trên đường Phạm Ngọc Thạch. Ngày nay, nơi đây là trung tâm giảng dạy hầu hết các chương trình Anh ngữ của chúng tôi.


View Larger Map

Địa chỉ

21 Đường Phạm Ngọc Thạch
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: (+84) 28 3776 1300
Fax: (+84) 28 3776 1399

enquiries@rmit.edu.vn